Het Kruis

 

HET KRUIS

                                                                                  

1 K o r i n t h i Ž r s 1

17 Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.

 

Tien jaar geleden, had ik een gesprek met een broeder van mij, toen  vertelde hij mij dat het de bedoeling was om  ons mooie bord met het kleine kruis ernaast ,die voorzien was met zegenrijke teksten in onze zaal te vervangen voor een groot  kruis. Ons  bord met de zegenrijke teksten erop moest plaats maken voor alleen dat grote kruis.

Dit was het betrefende bord, met elke week een andere tekst. Br. L. Veenninga heeft het bord ontwerpt, en zorgde elke week voor nieuwe teksten, vakwerk was het.

 Ik werd hier door bedroefd, het deed mij pijn, waarom maken zij zich daarom druk, er hangt immers een kruis. Is een kruis vandaag de dag een ereteken of een symbool van een organisatie die het goede zoekt, zoals het Rode, Blauwe of Groene Kruis of het Leger des Heils?

In oude tijden was het een teken van de meest verachtelijke dood. Stenigen was tenminste nog een heilige executie, maar kruisigen stond gelijk met vloek, verachting en schande. Als wij in gedachten aan de voet van Christusí kruis staan, dan blijft er geen plaats voor woorden die ons groot maken;  als er nu een groot kruis of een klein kruis in een kerk gebouw hangt . Er is slechts plaats voor diepe bewondering. Het kruis hoeft niet groot te zijn, want het kruis is al voor ons gedragen, het maakt niet uit of er nu een klein of groot kruis hangt. Zoals wij kunnen lezen in HebreeŽn 12  2 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. 3 Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.

Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, dit is duidelijke taal, ons oog alleen op Jezus en vestig uw aandacht dan op Hem, en laat ons niet verslappen in het geloof. Daarom is ons bord in de zaal met de steeds wisselende teksten erop net zo belangrijk als een kruis, het bemoedigd en sterkt ons, het brengt velen aan het denken. Het is een goede combinatie ,het bord en het kleine kruis, en laat het oog op Hem zijn: Jezus Christus onze Heer en Heiland. Amen.

(inmiddels is het bord vervangen)

 

Start