Thema “In beweging”

Je hebt elke dag een portie beweging nodig. Waarom?

·  Om je gezond, fit en goed te voelen.

Om goed te kunnen leren, denken en presteren.

Je lichaam lijkt op een machine. Als je een machine te lang niet gebruikt, gaan de onderdelen roesten en vastzitten. Net als bij een machine gaat je lichaam achteruit als je er te lang te weinig mee doet. Van een kleine bezigheid wordt je dan al moe. Je wordt slap en je hebt veel minder fut om iets te doen of te bedenken.

Het hart kan niet zonder beweging
Bewegen doe je met je spieren. Voor elke spierbeweging zijn voedingsstoffen en zuurstof nodig. Het hart en de bloedvaten zorgen er samen met de longen voor dat die stoffen bij de spieren komen. Ben je lichamelijk actief, dan moet het hart er flink tegenaan. Beweeg je heel weinig, dan doet het hart ook niet meer dan nodig is. Beweeg je te lang te weinig, dan komt je hart training tekort. Het wordt minder sterk. Ook je longen gaan het minder goed doen. Gevolg: van een klein eindje hardlopen raak je al buiten adem en bonst je hart in je keel. Je hart is het niet meer gewend zoveel werk te verzetten en gaat heel snel kloppen. Je longen kunnen niet voldoende zuurstof meer opnemen en dus ga je heel snel hijgen.

Het dagelijks beweegpatroon
Als je elke dag voldoende beweegt, klopt alles in je lichaam als een bus. De motor draait lekker, het hele lichaam raakt goed doorbloed. Overal komt voldoende zuurstof en voedingsstoffen. De werking van de longen verbetert. De botten worden steviger en de bloeddruk gaat omlaag. Het lichaam wordt minder snel moe en raakt ook nog eens onnodig vet kwijt. Je voelt je lekker fit! Om dat zo te houden, moet je er op blijven letten dat je elke dag voldoende beweegt. Letten dus op je dagelijks beweegpatroon. Daar hoort van alles en nog wat bij. Niet alleen sporten, als je daar aan doet. Maar ook alledaagse beweging.

Wanneer beweeg je genoeg?
Er zijn twee soorten inspanning: middelzware en zware. Veel alledaagse beweging is middelzwaar. Middelzware inspanning is beweging waarbij je nog kunt praten. Het is goed voor je gezondheid als je minstens elke dag bij elkaar één uur zulke inspanning doet. Je hoeft dus niet een uur aan één stuk door te bewegen. Voorbeelden zijn:

Er zijn er natuurlijk nog veel meer te bedenken.

Zelf heb ik deze punten over “Beweging” op mij in laten inwerken.  En stel mij de vraag; Kan “ in beweging” ook betrekking hebben op het geestelijk leven? Deze zelfde kenmerken voor biologisch leven zijn ook van toepassing op geestelijk leven. Wij zien in het leven van de Here Jezus dat Hij ook veel gebruik maakte van voorbeelden in de natuur om de geestelijke waarden aan de mensen duidelijk te maken.

 "Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij…." (Hand 17:28).
Echt leven is alleen mogelijk in God. Zonder het offer van Jezus Christus te aanvaarden en te geloven zijn wij dood. In de grondtekst wordt voor het woordje “Leven” het stamwoord "zao" gebruikt. De betekenis hiervan is werkelijk fantastisch! Het staat n.l. voor:
absolute volheid van leven, echt leven, levend zijn, snel, ademen, zijn onder de levenden, genieten van het leven, vitale kracht, gezegend,  actief, de oneindigheid van Gods koninkrijk. Beweging. Er is altijd beweging, zelfs als u stilstaat of slaapt. Denk maar aan wat men, met een duur woord, noemt het vegetatieve stelsel, oftewel uw hart, dat blijft pompen en uw maag die blijft kneden, enz..

Zijn we in beweging?
Het leven met God kenmerkt zich o.a. door beweging en actie. In Gods ogen zijn wij geen passieve poppen waar Hij telkens met Zijn kracht weer over moet komen om ons tot beweging te krijgen. Nee, toen Jezus kwam en, in gehoorzaamheid aan de Vader, stierf aan het kruis konden wij weer leven ontvangen en de Heilige Geest werd als Trooster en Helper naar ons gezonden. Angst verlamt en maakt passief. Toen Elia de vervloeking van Izebel hoorde raakte hij verlamd van angst en zonderde zich af om alleen in de woestijn te sterven. Als een leeuw zijn prooi wil vangen doet hij dit vaak door angst in te boezemen. Zijn brullen doet de grond beven, waardoor de prooidieren verlamd raken van angst. Satan gebruikt dezelfde tactiek. In 1Pe 5:8 staat: " Wordt nuchter en waakzaam, uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden." De bijbel leert ons duidelijk dat angst niet van God is. Er wordt niet voor niets honderden keren in Zijn Woord gezegd dat wij niet bevreesd moeten zijn. U kunt liever spijt krijgen van een verkeerde actie dan van helemaal geen actie. Jezus heeft liever dat wij koud of heet zijn dan lauw, besluiteloos en passief. M.a.w. liever een duidelijke actie/keuze dan helemaal geen actie/keuze. Toen koningin Esther in beweging kwam voor haar volk door - met gevaar voor eigen leven - naar de koning te gaan, wist zij nog niet hoe haar actie zou uitpakken. Maar God beloonde haar en een heel volk werd gered. God wil ons op gelijke wijze zegenen en gebruiken als wij ernst met Hem maken en ons leven op het altaar durven te leggen.

Een gemeente in beweging doorloopt een proces van veranderingen Het 'bewegen in geloof' is een bijbelse zaak. Als gemeente maken wij ook een ontwikkeling door. Het proces van bewegen kan inhouden dat er oude paden moeten worden verlaten en dat er ruimte moet zijn om ons te bezinnen op nieuwe inzichten die God ons door de heilige Geest wil geven. Daarbij willen we de bijbel als absolute leidraad handhaven. Wij willen immers geen leringen van mensen volgen, maar juist de volle waarheid van God ontdekken. Een gemeente in beweging zal ook naar buiten toe moeten bewegen, zodat wij de mensen kunnen bereiken. Met de opdracht die God ons heeft gegeven . .